Negen verschillende zorgaanbieders. Negen innovatieve ideeën. Een achtkoppige jury. En in totaal 240.000 euro aan innovatiebonussen te verdelen. Op donderdag 15 november organiseerden de D6-gemeenten (Roosendaal, Moerdijk, Rucphen, Etten-Leur, Zundert en Halderberge) een pitchmiddag voor zorgaanbieders met innovatieve ideeën. Aan de hand van de pitch bepaalden de juryleden met welk geldbedrag de zorgaanbieders naar huis gingen. 70 zorgaanbieders kregen de tijd om hun innovatief idee in te sturen. Van de 18 inzendingen die binnen zijn gekomen, werden er negen genomineerd voor de innovatiebonus. De Amarant Groep was er hier een van en mocht de pitchmiddag bijwonen in Lodge Visdonk in Roosendaal.

Namens Amarant Groep pitchten Rob van Uden, projectleider bij innovatiecentrum Imagine, en Koen Ruis, manager binnen het Sociaal Domein, het concept van ‘De Bus’: een mobiel steunpunt voor achterliggende dorpen waar we collectief kunnen begeleiden. Zij sleepten voor dit project een bonus van maar liefst 30.000 euro binnen!

Dragon’s Den
De middag was vormgegeven naar het concept van Dragon’s Den*; zorgaanbieders pitchten hun plan voor een jury (de investeerders), in dit geval bestaande uit zes wethouders, iemand uit het bedrijfsleven en een cliëntvertegenwoordiger. Elk jurylid had per ronde € 10.000,- te verdelen. Op basis van de pitch en de vragenronde werd de hoogte van het te investeren geldbedrag bepaald. Juryleden vroegen onder andere naar de resultaten, het kostenplaatje en de samenwerkingen met gemeente(n). Het geldbedrag kan vervolgens worden gebruikt voor de (door)ontwikkeling van het project.

Amarant Groep was in categorie A de grote winnaar. Dit betekent een innovatiebonus van maar liefst 30.000 euro om te besteden aan ‘De Bus’.

Doel
Het voornaamste doel van de middag was dus om vernieuwende en innoverende initiatieven – welke uitgevoerd worden of zijn - te stimuleren en meer zichtbaarheid te geven. Een mooie bijkomstigheid was het feit dat zorgaanbieders in de gelegenheid waren om elkaar te ontmoeten, te netwerken en van elkaar te leren.

De overige acht genomineerden en hun initiatieven:

  • GGZ Breburg, met Geluk(t): mensen met een indicatie en dagbesteding in een bedrijfsmatige omgeving weer ‘in beweging’ krijgen.
  • Humanitas DMH, met LVB experience: mensen laten ervaren wat het betekent om een licht verstandelijke beperking te hebben (bewustwording).
  • Twist, met “Je eigen draai”: een eigen leer- en leefomgeving en hand-in-handbegeleiding.
  • Joost Zorgt, met Anna Palliatieve Terminale Thuiszorg: de mogelijkheid om thuis te sterven moet vanzelfsprekend zijn.
  • Pameijer, met een model om kwetsbare burgers weer aan het werk te krijgen: laat mensen (gewoon) werken.
  • Conaction, met het Balie project: een werkervaringsplaats waar verschillende doelgroepen met elkaar worden verbonden.
  • Surplus, met het Huiskamerproject: ontmoetingsplaats waar buurt- en dorpsgenoten bij elkaar kunnen komen om de dag door te brengen.
  • Groenhuysen, met Zorgelooshuys: inloophuis voor mensen met geheugenproblemen, hun mantelzorgers en naasten.

*Dragon’s Den: van origine een Japans televisieprogramma waarin beginnende ondernemers de kans krijgen hun droom waar te maken door aan een jury hun plannen uiteen te zetten. In de beste ideeën zal geld worden geïnvesteerd.