Donderdag 6 september zette bestuurder Marc Bindels zijn handtekening onder de Green Deal Zorg Breda 2.0. De overeenkomst die de Bredase wethouder Duurzaamheid sloot met zes grote zorginstellingen, het Milieu Platform Zorgsector en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

De Green Deal is gesloten voor een periode van drie jaar. Binnen die tijd moeten de instellingen aantonen minimaal aan de wettelijke duurzaamheidseisen te voldoen. Daarvoor heeft het Milieu Platform Zorgsector de Milieuthermometer Zorg ontwikkeld die verbeteringen in een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar maakt. “Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de Amarant Groep. Het leeft onder zowel medewerkers als cliënten”, stelt Janneke van de Laak, projectmanager Duurzaamheid van de Amarant Groep. “Met het ondertekenen van de Green Deal laten we zien dat we het niet alleen bij mooie, groene woorden laten. Maar dat we ook keiharde resultaten boeken door duurzamer te denken én te doen”.

(Milieu)winst voor iedereen
Initiatiefnemer Greetje Bos, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Breda: “Een duurzame stad komt niet vanzelf, daar werken we samen aan. Ik hoop dan ook dat vele andere organisaties en bedrijven in Breda en in de regio dit prachtige voorbeeld van Amarant Groep, Prisma, SMO, GGZ Breburg, SOVAK en Zintri volgen. En zo niet alleen hun eigen bedrijfsvoering duurzamer maken. Maar door te kijken waar energiebesparende en daarmee geld besparende kansen liggen, ook daadwerkelijk winst boeken voor het milieu, de organisatie en daarmee voor hun cliënten”.

Green Deal Zorg Breda 2.0
In de Green Deal staan afspraken over duurzame maatregelen, kennisdeling en de ondersteuning de zorgorganisaties krijgen. Zo geven zij, net als het Milieuplatform Zorgsector, de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) en de Gemeente Breda samen én ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid, invulling aan de afspraken uit het Nationaal energieakkoord van 2013 over duurzame groei.