Nieuwbouw versterkt samenwerking
Onderwijscentrum Leijpark (OCL) vormt samen met zorgorganisaties Libra Revalidatie en Audiologie, Siza en Amarant een Kinder- en Jongerencentrum op de voormalige parkeerplaats van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. De nieuwbouw is gestart vanwege het toegenomen aantal leerlingen op de school. Verhuizing van de school is nodig om ETZ de ruimte te geven. In de nieuwbouw krijgt de samenwerking tussen de betrokken partijen ook een nieuwe vorm. Het nieuwe pand zorgt ervoor dat de betrokken partijen nog beter kunnen samenwerken en kinderen heel breed kunnen ondersteunen.

Wat betekent dit voor Amarant
Amarant biedt al jaren zorg in onderwijs op OCL zodat ook kinderen die extra zorg nodig hebben, naar school kunnen gaan. Onze samenwerking met de andere zorgorganisaties is steeds intensiever. Ook in de nieuwbouw gaan wij hiermee door zodat zorg en onderwijs elkaar steeds meer kunnen versterken.

Het Kinderdienstencentrum Kobalt van Amarant start in het nieuwe Kinder- en Jongerencentrum Leijpark ook twee behandelgroepen. Hilde Gersjes, directeur divisie Jeugd: “De nieuwbouw geeft ons de ruimte om uit te breiden, buiten onze locatie Kobalt. Zo kunnen we nog meer kinderen van 0 tot 5 jaar met een ontwikkelachterstand, verstandelijke en/of lichamelijke beperking behandelen. Omdat de groepen al op de locatie Onderwijscentrum Leijpark gevestigd zijn, zal de uitstroom naar het speciaal onderwijs nog vloeiender kunnen verlopen. De kindjes komen al naar deze locatie en kunnen, als zij klaar zijn voor de overstap naar onderwijs, in hetzelfde pand doorstromen. Waar nodig bieden we hen daarna nog zorg in onderwijs.”

Dit jaar nog in gebruik
Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Economie Bas van der Pol, directeur van het OCL Harry Hoekjen en leerlingen Tobias, Chayenne en Ravi sloegen op 8 februari samen de eerste paal van het nieuwe gebouw voor Onderwijscentrum Leijpark in de grond. Bas van der Pol: “Het voelt geweldig om samen met leerlingen deze belangrijke stap voor Onderwijscentrum Leijpark te mogen zetten. Het is belangrijk dat er voor hen een fijne plek komt waar zij zich kunnen ontplooien. Het is ook een belangrijke stap voor de hoogwaardige zorgcampus waaraan ETZ met vele partners werkt. Samen werken we hard aan een duurzame en gezonde omgeving om te leren en te genezen voor iedereen.” Het nieuwe pand wordt na de zomer in gebruik genomen. Dan trekken de leerlingen van de afdeling speciaal onderwijs en de leerlingen met een ernstig meervoudige beperking in het nieuwe gebouw.

Hilde Gersjes: “Amarant is trots om onderdeel uit te maken van deze mooie ontwikkeling. We kijken er naar uit om samen met de collega’s van Onderwijscentrum Leijpark, Libra en Siza onze hulp aan kinderen en gezinnen in het nieuwe pand voort te zetten. “