Mireille de Beer en Jacqueline Moelands van de LFB (de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking) overhandigden de toolkit aan Amarant tijdens een informele, maar feestelijke bijeenkomst.

Patricia Smit-Brekelmans, directeur specialistische zorg, nam de toolkit in ontvangst. Ze vertelde hoe belangrijk het is om dit thema hoog op de agenda te zetten binnen de organisatie. De toolkit is een box met vier producten die voor het landelijke project ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’ zijn ontwikkeld.
Deze producten laten zien wat we kunnen leren van de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Amarant is één van de vier zorgorganisaties die in een pilot een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de toolkit. Ilse van Groesen en Marleen Smolders volgden de training en ontvingen tijdens de bijeenkomst hun certificaat.