In deze nieuwe deal committeert Amarant zich aan doelen, afspraken en acties die lopen van 2023 tot 2026. Binnen die tijd voldoet Amarant aan de wettelijke duurzaamheidseisen. Amarant onderstreept hiermee de ambitie van de zorgsector om te verduurzamen en in te zetten op de vermindering van de CO2 uitstoot, de impact op de leefomgeving en de circulariteit van materialen en grondstoffen. De Green Deal Duurzame Zorg 2.0, die aan de Green Deal 3.0 voorafging, stond in het teken van het creëren van draagvlak en bewustwording over de transitie naar een duurzame zorgsector. De Green Deal 3.0 maakt de verduurzamingstransitie minder vrijblijvend en de acties die moeten worden ondernomen concreter. Met het ondertekenen van de Green Deal 3.0 wil  Amarant haar ambitie om te verduurzamen verder vergroten

Thema’s
De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

  1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering
  2. Vergroten van kennis & bewustwording, duurzaamheid in de curricula van zorgonderwijs
  3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel 30% CO2-reductie in 2026 en klimaatneutraal in 2050 voor vastgoed en vervoer
  4. Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel 25% minder restafval in 2026 en maximaal circulaire zorg in 2050
  5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie (gebruik)
Betrokken personen bij de ondertekening