Door de samenwerking hoeven ouders voortaan niet meer zelf met de school te ‘onderhandelen’ over de zorg voor hun kind. Het gaat dan om zorg die onder onderwijstijd moet doorgaan zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging. Dat gaf altijd veel administratieve rompslomp. Zeker omdat de zorg betaald wordt door verschillende partijen (gemeenten, zorgverzekeraar of zorgkantoor). Daarnaast zorgden verschillende beschikkingen voor meerdere zorgverleners in de klassen. Dit kwam de rust in de lessen niet ten goede.

Minder administratieve lasten

Binnen de Regio Hart van Brabant is twee jaar geleden gestart met pilots. Daarbij is gewerkt vanuit een innovatieve manier van centrale inkoop van zorg voor deze leerlingen. Dit zorgt voor een verlichting van de administratieve last bij ouders en scholen, voor lagere zorgkosten, meer rust in de klassen en voor een betere onderlinge samenwerking tussen partijen. Uit een evaluatie van de pilots komt naar voren dat ouders te spreken zijn over de nieuwe werkwijze.

Meer rust in de klas

Wethouder Marcelle Hendrickx (Onderwijs en Jeugd): “De resultaten van de pilots laten zien waar we op gehoopt hadden. Door de zorg centraal in te kopen is er meer rust in de klas. En minder administratieve rompslomp. Er is meer tijd en ruimte om te voldoen aan de behoeften van deze leerlingen. Daarnaast is de centrale inkoop efficiënter en goedkoper voor de verschillende financierende partijen.”

Samenwerking

Zorg in onderwijstijd is een samenwerking van: Stichting Onderwijscentrum Leijpark Tilburg; Stichting Biezonderwijs (De Bodde); Amarant; Siza; Zorgkantoren coöperatie VGZ en Jeugdregio Hart van Brabant.

 

De resultaten van de pilots laten zien waar we op gehoopt hadden. Door de zorg centraal in te kopen is er meer rust in de klas en minder administratieve rompslomp.

Ondertekening Zorg in Onderwijstijd