Bij Amarant vinden we inclusiviteit en diversiteit ontzettend belangrijk. Daarbij denken we zowel aan diversiteit op het vlak van gender, seksualiteit, etniciteit, geloofsovertuiging en persoonlijkheid. Wij zijn een inclusieve organisatie waarbij iedereen welkom is. Gelijkwaardigheid is bij ons de norm en het is goed om daar op een dag als vandaag bij stil te staan. Want iedereen (medewerkers en cliënten) mag binnen Amarant zichzelf zijn en moet zich geaccepteerd en (sociaal) veilig kunnen voelen.

We kunnen soms nog veel van onze cliënten leren

Daarom werd vandaag op het Hooge Veer in Tilburg aandacht besteed aan deze dag. Wethouder Dols, Peter van den Broek (RvB) het COC Tilburg-Breda, Frank en Leon van stichting Happy Boys & Girls en cliënten en medewerkers van Amarant waren hierbij aanwezig. "Sinds 2016 worden op de Coming-Outday in een reeks van steden en plaatsen regenboog(zebra)paden aangelegd als een permanent teken van tolerantie en diversiteit. We zijn er dan ook trots op dat eerder dit jaar enkele van onze cliënten een regenboogzebrapad op ons Daniel de Brouwerpark hebben geschilderd." Volgens Peter van den Broek kunnen we op sommige momenten nog veel van onze cliënten leren. "Je ziet bij hen vaak dat zij heel eenvoudig een ieder accepteren, daar mogen we wat vaker een voorbeeld aan nemen." 

Aan Wethouder Rolph Dols de eer om de vlag te hijsen. "Ook bij de gemeente vinden we het belangrijk dat we een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat gebeurt gelukkig steeds meer." De komende weken zullen er meer regenbogen terug te zien zijn op de grotere locaties van Amarant via regenboogvlaggen in de vlaggenmasten, aldus Peter van den Broek. "Die vlaggen moeten er immers niet alleen vandaag hangen, maar altijd."