Bezoek

Met ingang van 25 mei is het aantal bezoekers per cliënt uitgebreid naar twee vaste bezoekers. Bezoek mag alleen of gelijktijdig komen. De overige afspraken rond bezoek blijven gehandhaafd. Op 1 juni bekijken we of overige afspraken kunnen worden versoepeld.

Logeren

Voor 1 juli a.s. werken we een regeling uit rondom thuisbezoek en logeren. Ouders en verwanten ontvangen hierover nog nadere informatie.

Dagbesteding voor cliënten die bij Amarant wonen

In de komende periode organiseren we de dagbesteding voor cliënten die bij ons wonen, ook op of vanuit de woongroep. We maken deze keuze, omdat we op deze manier het risico op besmetting zo klein mogelijk houden. Activiteiten worden op deze manier altijd georganiseerd met een vaste groep van cliënten en medewerkers. De komende weken gaan we dit programma verder verrijken en stapsgewijs uitbreiden met leuke activiteiten buiten of zelfs op een andere locatie. Belangrijk is dat de activiteiten gedaan worden met dezelfde mensen. Precies om die reden hebben we aangegeven dat we naar verwachting tot en met september 2020 geen ‘reguliere’ dagbesteding aanbieden. Bij een reguliere vorm van dagbesteding komen namelijk cliënten van veel verschillende woongroepen samen en dit risico achten wij vooralsnog te groot. Vrijdag 15 mei zijn ouders en verwanten hierover per brief geïnformeerd. Ook voor cliënten hebben wij in deze link vereenvoudigde informatie beschikbaar.

Richtlijnen ambulante dienstverlening (BZW, beschermd wonen, bemoeizorg, hybride, FACT, IAG, PGO, Ouder-Kind en onderwijscoaches) 

Vanaf 18 mei geldt een nieuwe richtlijn en werkwijze voor het afleggen van huisbezoeken. Het uitgangspunt blijft begeleiding via beeldbellen, maar dit kun je combineren met een incidenteel fysiek huisbezoek. De inschatting maak je met je (multidisciplinaire) team. Het overzicht van cliënten per team wordt besproken met je senior begeleider, behandelaar of manager.  Er kan in complexe situaties opgeschaald worden naar de divisiedirecteur. Zie hiervoor de volledige richtlijn.

(Para)medische behandeling

Bekijk hier de richtlijn voor paramedische behandeling. De richtlijn voor medische behandeling volgt nog.

Bekijk hier ook de richtlijn voor bezoek van de kapper/pedicure en de richtlijn voor een bezoek aan de tandarts.

Een compliment voor alle cliënten

De Raad van Bestuur van Amarant heeft een videoboodschap opgenomen voor alle cliënten van Amarant. Bekijk deze videoboodschap hier.