Vanaf nu is de Hersenletsel Alliantie digitaal te raadplegen via een splinternieuwe website www.HersenletselAlliantie.eu. Hiermee vergroten we de bekendheid van de alliantie en dragen we nóg meer bij aan het verbeteren van zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel.

De Hersenletsel Alliantie is medio 2018 opgericht op initiatief van de Hersenstichting en destijds nog 15 partners. De partners wisselen kennis uit en trekken waar nodig gezamenlijk op. Met de nieuwe website willen we zichtbaarder worden, meer verbindingen creëren en samenwerking stimuleren.

Wat is de Hersenletsel Alliantie?

De Hersenletsel Alliantie is een landelijk samenwerkingsverband waarbij inmiddels 17 partners bij zijn aangesloten. Partners zijn beroepsverenigingen die dagelijks werken met mensen met hersenletsel, zoals revalidatieartsen, ergotherapeuten en neuropsychologen. Daarnaast zijn landelijke kennisnetwerken, netwerkorganisaties en (behandel)programma’s aangesloten.

Gezamenlijk trekken de 17 partners op twee niveaus met elkaar op.

  • Uitvoeren van gezamenlijke projecten
    Waar de Hersenletsel Alliantie een gezamenlijk belang heeft, worden projecten onder eigenaarschap van de alliantie uitgevoerd, zoals de huidige herziening van de Zorgstandaarden CVA/TIA en de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Bovendien zijn de huidige zorgstandaarden in overleg met de Hersenstichting in eigenaarschap ondergebracht onder Hersenletsel Alliantie.
  • Bestaande en nieuwe projecten op elkaar afstemmen
    Waar nodig worden projecten op elkaar afgestemd, zodat nieuwe en bestaande initiatieven elkaar kunnen versterken door aanvullend te zijn en er geen dubbele inspanningen worden verricht. Een voorbeeld is het samenwerkingsthema “Toeleiden”, waarin landelijke en regionale projecten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van toeleiden naar passende zorg en ondersteuning op elkaar worden afgestemd.

Doelgroep Hersenletsel Alliantie

De Hersenletsel Alliantie verbindt met name professionals met elkaar om zo bij te dragen aan de verbetering van zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. We richten ons hierdoor direct op de zorg- & welzijnsprofessional en indirect op mensen met hersenletsel. De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is aangesloten om het perspectief van mensen met hersenletsel en hun naasten te borgen.