Als specialistische jeugdzorgaanbieders samenwerken, verbetert dit de zorg voor onze Brabantse jeugd. Met dat idee startten jeugdzorgaanbieders Sterk Huis (toen nog Kompaan en De Bocht), Amarant, GGZ Breburg en De Hondsberg (Koraal Groep) in 2013 samenwerkingsverband SJS. In 2022 was het netwerk uitgegroeid tot een samenwerking van 24 partners.

Samenhangend en toegankelijk jeugdhulpaanbod
Vanaf 2023 verandert echter de situatie. Dit is het gevolg van de nieuwe inkoopstrategie rondom jeugdhulp waar de 11 gemeenten in de Regio Hart van Brabant voor hebben gekozen. Zij willen daarmee bevorderen dat aanbieders meer gebiedsgericht samenwerken en meer gaan samenwerken rondom specifieke vormen van jeugdhulp, bijvoorbeeld hoog specialistische zorg. Dit moet leiden tot een samenhangend en toegankelijk zorgaanbod.

De partners vinden deze nieuwe manier van samenwerking logisch en onderschrijven deze manier van werken. Per segment gaan de partners een plan maken. Dit doen zij in samen met jeugdigen en hun gezinnen en met inzet van ervaringsdeskundigheid. In dit plan beschrijven ze hoe ze zich verder willen ontwikkelen en hoe zij hun deskundigheid willen vergroten. Dit maakt SJS als overkoepelend kennisnetwerk overbodig en het netwerk zal dan ook met ingang van het nieuwe jaar worden stopgezet.

Verder verstevigen van de jeugdzorg
SJS heeft samen met gemeenten, zorgpartners, huisartsen en cliƫntenorganisaties de afgelopen jaren een impuls gegeven aan de transformatie van de jeugdzorg. Hoewel SJS als overkoepelend kennisnetwerk stopt, betekent dit niet dat er minder aandacht is voor de onderlinge samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders. De veranderende maatschappij staat voor een gigantische uitdaging als het gaat over jeugdhulp. De inhoudelijke opdracht waar de partners voor staan verandert niet. Ze gaan hier verder mee aan de slag, met evenveel inzet en betrokkenheid als voorheen.