Al sinds ruim 10 jaar biedt de Kringloper dagbesteding aan tal van cliënten. Op deze werkplek kunnen mensen die minder goed kunnen leren op school heel veel praktische vaardigheden leren. Door ervaring op te doen in de praktijk kunnen cliënten zelfs doorstromen binnen het bedrijf.

Branchediploma

Al deze ervaring kan nu ook verzilverd worden in een pre-entree branchediploma. De brancheopleiding Assistent Logistiek is ontwikkeld voor studenten voor wie leren niet vanzelfsprekend is maar zich wel verder willen ontwikkelen. Zij leren richting een onbetaalde werkplek, een betaalde baan óf voor doorstroming naar een mbo-entree opleiding.

Vanaf dit jaar worden er vanuit het VWS programma “Volwaardig Leven” landelijk een drietal niveau 1 opleidingen aangeboden voor mensen met een beperking: Groen, Logistiek en Facilitair. Het betreft een vernieuwend concept, omdat het volgen van een van deze opleidingen door VWS gezien wordt als een nieuwe vorm van dagbesteding (en dus binnen de WLZ valt).

Lerende organisatie

Amarant investeert nadrukkelijk in dit soort kansen, omdat wij niet alleen een lerende organisatie voor medewerkers willen zijn, maar ook voor onze cliënten (en hun netwerk). Zo kunnen we cliënten een fijne en zinvolle dagbesteding bieden en dragen we bij aan hun welzijn en geluk.  Daarbij krijgen zij dankzij de opleiding meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Kortom, de start van deze mooie opleiding voor 10 enthousiaste studenten, is een prachtige mijlpaal voor Amarant die past in onze visie dat we voor iedereen een lerende organisatie willen zijn. . 

Naast deze formele diplomerende niveau 1 opleidingen, biedt Amarant voor cliënten ook certificerende opleidingen op het gebied van veiligheid (SBW) en horeca. Ook is er een grote diversiteit aan online workshops en trainingen voor cliënten van Amarant beschikbaar. Amarant biedt met dit steeds groter wordende aanbod cliënten de ruimte om zichzelf te persoonlijk ontwikkelen, wat uniek is voor een zorgorganisatie. Lees hier meer over onze werk en dagbesteding.