De heer drs. Gerco Blok is psychiater en sinds 2017 lid van de Raad van Bestuur van Emergis (een instelling voor geestelijke gezondheidszorg), waar hij tot 2017 geneesheer-directeur was. Hij heeft ruime werkervaring als psychiater en veel kennis van de GGZ-zorg. Daarnaast heeft hij als geneesheer-directeur en lid-beroepsgenoot van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg jarenlange juridische ervaring opgedaan. Deze kennis en ervaring sluiten goed aan op zijn portefeuille “Kwaliteit van Zorg en Veiligheid” in de Raad van Toezicht van Amarant.

Mevrouw drs. Nicolette Engbers is 9 jaar bestuurder geweest van Altra (een organisatie voor jeugdzorg en speciaal onderwijs). Zij is intensief betrokken geweest bij alle veranderingen in de jeugdzorg en bij de totstandkoming van diverse netwerken. Het afgelopen jaar is zij haar eigen bedrijf gestart om als interim manager vanuit een onafhankelijke positie organisaties te ondersteunen bij veranderingsprocessen. Mevrouw Engbers is tevens lid toezichthoudend bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Mevrouw Engbers zet haar expertise in de Raad van Toezicht in met de portefeuilles “Kwaliteit van Zorg en Veiligheid” en “HRM”.