Samen met ervaringsdeskundigen, bestuurders, professionals van onder meer wijkteams, jeugdzorg, jeugdbescherming en gemeenten uit de jeugdhulpregio Zuid-Oost Brabant gaan we in op vragen als: Informeel betrokkenen rondom jeugdigen/systeem maken duurzaam verschil. Hoe kunnen we de mindset onder professionals en ambtenaren vergroten? Jeugdigen en systeem hebben zelf een netwerk om zich heen: hoe kunnen we hun betrokkenheid normaliseren in de jeugdhulpverlening? Hoe en op welke manier helpt het jeugdigen en ouders?

Bekijk de save the date.