Samen werken Miranda en Eske aan meer Medezeggenschap in de organisatie. Meer dan twintig jaar ervaring in de zorg samen helpt hen daarbij. “Ik werk vanaf 2000 voor Amarant binnen dagbesteding en Wonen in de Wijk als (persoonlijk) begeleider en coach cliëntenraden. Ik woon in Oosterhout samen met mijn man en drie dochters”, aldus Miranda.

“Ik werk sinds 2008 voor Amarant. Als (persoonlijk) begeleider Specialistische Zorg dagbesteding en wonen. Nu werk ik naast mijn functie als coördinator servicepunt ook als consulent Familiezorg en Medezeggenschap voor mijn divisie. Ik woon in Waalwijk samen met mijn man en dochter”, vertelt Eske.

Ik heb een stem en daar ben ik trots op

De medewerkers van het Servicepunt ontvangen zorg vanuit de divisies, Wonen in de Wijk, Sociaal Domein en Intensieve Ondersteuning. “We werken samen met ervaringsdeskundige en ervaringswerkers om Amarant zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.”

“Misschien heb je het Servicepunt al voorbij zien komen rond de Week van de Duidelijke taal? Deze week nemen we je in ieder geval mee in ons werk rondom zeggenschap en medezeggenschap. Meepraten, Meedenken, Meedoen! Wij hebben er in ieder geval zin in.”

Benieuwd geworden naar de echte gezichten van het Servicepunt en hoe een werkweek eruit ziet? Volg ons dan vanaf aanstaande maandag via Instagram: @stichtingamarant.