Dit is een methode waarbij de jongere zelf een vertrouwde mentor aanwijst die een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de thuissituatie. Met als doel dat de jongere thuis kan blijven wonen.

Ruzie, frustratie, onbegrip: in gezinnen is soms sprake van complexe problemen tussen ouder(s) en kind, die de verhoudingen ernstig verstoren. Het gezin en de hulpverleners zien soms geen uitweg meer: ondanks intensieve, langdurige hulp dreigt dan uithuisplaatsing.

Eigen kracht

Met de JIM-aanpak (JIM staat voor: door Jouw Ingebrachte Mentor) kan een uithuisplaatsing succesvol worden voorkomen. Esther Pompert, behandelaar bij Idris (van Amarant): “De kracht van JIM is dat de jongere zelf een mentor aanwijst als steunfiguur. Bijvoorbeeld een tante, buurvrouw of vriend waarin ook de ouders vertrouwen hebben.” De JIM is een steunfiguur voor de jongere en een adviseur voor ouders en professionals. “Iedereen is een gelijkwaardige mededeskundige. Zo maken we optimaal gebruik van de eigen kracht van het gezin.”

Multidisciplinaire aanpak

De methode is ontwikkeld in midden-Nederland, waarbij de methode zeer succesvol bleek: tot 90% procent van de jongeren die werkten met de JIM-aanpak, konden thuis blijven wonen. In regio West-Brabant Oost nam JUZT het initiatief om met JIM aan de slag te gaan, in samenwerking met Idris (van Amarant), Novadic-Kentron en GGz Breburg. Samen vormen zij het JIM-verbindingsteam. De lijnen zijn kort en er kan gemakkelijk gebruik worden gemaakt van elkaars expertise.

Meer weten?

Bel dan met Esther Pompert (lid verbindingsteam namens Idris - Amarant): 06 - 11 95 70 57. Of kijk op www.jimwerkt.nl