De prijs is uitgereikt aan het team dat het beste vorm geeft aan de begrippen verbinding en medezeggenschap.

Dit jaar waren de prijswinnaars de Kinderdienstencentra Kobalt in Tilburg en Zandoogjes in Breda met hun initiatief ‘Ontmoeten en Zo’.
Het team bestaat uit cliënten, verwanten en medewerkers.

Veel inzendingen
De jury ontving maar liefst 16 inzendingen van teams die goede en vernieuwende initiatieven op het gebied van medezeggenschap onder de aandacht brachten. Het was dan ook een lastige klus om de winnaar aan te wijzen. Er wordt al op veel plaatsen goed samengewerkt tussen het team en de cliënten en/of vertegenwoordigers.

‘Ontmoeten en Zo’ wint de eerste prijs
De winnaar van de Medezeggenschapsprijs 2017 is het initiatief ‘Ontmoeten en Zo’ van Kobalt en Zandoogjes. Deze kinderdienstencentra kregen signalen dat ouders het zogenaamde schoolpleineffect misten: een plaats om ervaringen uit te wisselen en verhalen te delen. Deze signalen zijn opgepakt door een werkgroep met ouders en medewerkers. Inmiddels worden er maandelijks drukbezochte themabijeenkomsten georganiseerd waarbij ontmoeten centraal staat.

Het belang van een goede samenwerking
De jury waardeerde met name het lerende effect voor de betrokkenen en de praktische aanpak. Veel activiteiten vinden plaats op aangeven van ouders. Het initiatief sluit goed aan bij het belang dat binnen Amarant Groep wordt gehecht aan versterking van familiezorg. Er wordt stevig ingezet op het ontwikkelen van een goede samenwerkingsrelatie.

Verder ontwikkelen van medezeggenschap
De prijs bedraagt € 5000 om te besteden aan iets leuks en een activiteit of investering die ten goede komt aan het verder ontwikkelen van medezeggenschap. Daarnaast ontvingen de winnaars een bronzen beeldje gemaakt door Albert Matthijssen van Artenzo.