We hebben in 2019 hard gewerkt aan kwaliteit van zorg. Enkele mijlpalen: we ontwikkelden ons medezeggenschapshuis; we ontwierpen een zorgprogramma voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek (LVB-P) en zagen door onze arbeidsmarktcampagne een toename van het aantal sollicitanten van 20 procent. Medicatiefouten namen af binnen het sociaal domein en we troffen voorbereidingen voor de wet zorg en dwang. Mooie prestaties, waar we trots op zijn! Je leest er meer over in ons Kwaliteitsrapport 2019 ‘Allemaal Amarant’.

Intussen zijn we al ruim over de helft in 2020 en ziet de wereld er heel anders uit. Het coronavirus zette onze organisatie eind februari op z’n kop. En nog steeds zijn we niet van het virus af. Alles draait om de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en medewerkers. Alle medewerkers van Amarant werken hard om dit te waarborgen.

Eenvoud en verbinding

Naast de heftige impact van de coronacrisis hebben we ook veel geleerd. Alle aandacht ging uit naar het primaire proces. Mensen namen eigen verantwoordelijkheid en voelden zich gesteund door de organisatie. Dat willen we behouden. We willen dat teams meer professionele ruimte krijgen voor wat zij nodig vinden om goede zorg te leveren. Dit betekent minder ingewikkeld beleid, minder administratieve lasten en daardoor meer tijd voor passende ondersteuning.

Kortom: meer eenvoud en verbinding. Zo kunnen de teams de focus houden op wat er écht toe doet: bijdragen aan het welzijn en geluk van onze cliënten en medewerkers.