Het Kabinet heeft een openingsplan voor de samenleving gemaakt. Op zijn vroegst wordt de eerste stap gezet vanaf 28 april door het laten vervallen van enkele maatregelen, maar dat is nog niet zeker. Zo spelen het aantal ziekenhuisopnames, vaccinleveringen en ontwikkelingen op het gebied van viruswijzigingen een belangrijke rol.

Versoepelingen

Het Kabinet heeft op basis van het OMT advies een kader voor de gehandicaptenzorg opgesteld. Hierin staat welke versoepelingen op termijn mogelijk zijn. Dit hangt natuurlijk nauw samen met de situatie landelijk. De volgende versoepelingen zijn binnen Amarant al mogelijk: 

  • Het zwemmen met cliënten is weer opgestart.
  • De quarantaineregels zijn iets versoepeld.

Vaccineren

Vaccineren is een belangrijke stap naar een samenleving zonder coronamaatregelen. De verwachting is dat vanaf begin juni veel meer mogelijk is, omdat dan een grote groep mensen gevaccineerd is. Volgens de planning heeft in juli 2021 iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik gehad.

Basisregels

Steeds meer mensen zijn door vaccinaties beschermd tegen het coronavirus. Maar er worden nu ook nog steeds mensen ziek. De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand houden en testen en thuisblijven bij klachten worden er minder mensen besmet. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

Daarom:

  • Was je handen
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Vermijd drukte
  • Draag een mondneusmasker waar dat moet
  • Laat je testen bij klachten