Zo heeft hij vormgegeven aan de bedrijfsvoering, het HR-beleid, de versterking van de medezeggenschap en de ontwikkeling van krachtige teams.

Marc: “Ik kijk met ontzettend veel plezier en trots terug op mijn periode als bestuurder van de Amarant Groep. In verbinding met cliënten, verwanten en collega’s hebben wij veel mooie resultaten kunnen behalen. Ik geloof daarbij in de eigen kracht van de professional en het team in relatie tot de cliënt en zijn verwanten. Welzijn en geluk voor de cliënt & werkplezier voor de medewerker staan bij mij altijd voorop”.

Marc maakt nu ruimte voor iets nieuws en wordt partner bij de Holland Consulting Group, een organisatie-adviesbureau dat opdrachten uitvoert voor bedrijven, instellingen en overheden.

Er wordt een procedure gestart voor de werving van een nieuw Lid Raad van Bestuur. Voor de interim periode wordt er door de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur, Ronald Helder, een passende oplossing gezocht.

Wij bedanken Marc voor zijn enorme inzet en wensen hem veel plezier en geluk in zijn nieuwe baan!

Peter van der Velden Voorzitter Raad van Toezicht Amarant Groep