Op zaterdag 29 mei ontvangt iedere locatie en groep via Intranet een link met een muzikaal filmpje. Dit filmpje is gemaakt onder leiding van Jan van Rijckevorsel en met medewerking van enkele muzikale cliënten van Amarant. De link kun je openen wanneer je maar wilt, en zo vaak als je maar wilt. Zing en dans, gebruik je handen, voeten, klap en dans mee! En als je familie of vrienden op bezoek komen, nodig je ze uit om mee te doen.

We vinden het leuk om te zien hoe iedereen (cliënten, medewerkers en verwanten) zich uitleeft op de muziek. Stuur zo snel mogelijk – het liefst op de dag zelf - een filmpje naar het mailadres communicatie@amarant.nl. Zorg ervoor dat iedereen in beeld toestemming geeft voor het filmpje. Het team Communicatie maakt een mooie compilatie van alle ingezonden filmpjes zodat we van elkaar kunnen zien hoe we de Medezeggenschapsdag vieren.

Wat kun je voor 29 mei al doen:

Stem op je locatie af wanneer je samen de link opent op intranet. Maak er samen een gezellig muzikaal moment van. Dat kan vaker op de dag.

Verzamel alle muziekinstrumenten die je kunt gebruiken. Natuurlijk kun je op 29 mei nog andere activiteiten organiseren rondom medezeggenschap, maar houd je wel aan de corona-maatregelen.  

Heb je nog vragen over de Medezeggenschapsdag, mail dan met ccr@amarant.nl

Medezeggenschap verbindt, muziek verbindt; maak er een gezellige dag van samen!