Met de kennis uit het GOUD-onderzoek naar lichttherapie ontwikkelde GZ-psycholoog Heidi Hermans van Amarant samen met orthopedagoog Pauline Hamers (Academische Werkplaats GOUD) een handreiking: “In een stappenplan beschrijven we hoe behandelaren lichttherapie kunnen inzetten bij hun cliënten.”

Bekijk hier de handreiking  en hier de informatie voor cliënten.

In zeven stappen naar optimale inzet lichttherapie

Hermans: “De handreiking, speciaal ontwikkeld voor behandelaren (o.a. artsen, gedragskundigen) die werken met volwassenen met een verstandelijke beperking, is tweeledig. Enerzijds geeft het uitleg over het werkingsmechanisme van lichttherapie en daarnaast hoe het kan worden toegepast als behandeling voor depressieve klachten. Dat doen we aan de hand van zeven stappen: de indicatiestelling, het checken van de medische contra-indicaties, het informeren van de betrokkenen, de voormeting, de behandeling met lichttherapie, de nameting en tot slot de evaluatie.”

In een stappenplan beschrijven we hoe behandelaren lichttherapie kunnen inzetten bij hun cliënten

Informatie voor cliënt, familie en begeleiders

Naast uitleg voor de behandelaar is er ook aangepaste informatie voor de cliënt, familie en begeleiders. Hermans: “De handreiking bevat ook een visuele samenvatting, een signaleringsplan om depressieve symptomen al in een vroeg stadium te kunnen herkennen en een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten over lichttherapie.”

Wetenschappelijk onderzoek naar lichttherapie

Uit onderzoek van GOUD blijkt dat lichttherapie een werkzame behandeling kan zijn voor volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten. Onderzoeker Pauline Hamers: “Een eerste verkennende pilotstudie liet zien dat lichttherapie goed toepasbaar is bij deze doelgroep, ook wanneer er sprake is van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. Uit een grotere vervolgstudie met controlegroep (een groep mensen die geen lichttherapie kreeg), bleek dat depressieve klachten verminderden bij de groep die lichttherapie kreeg en dat er geen betekenisvolle afname van depressieve symptomen was in de controlegroep.”

Samenwerking

De ‘Handreiking: Lichttherapie voor volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten’ is het resultaat van een samenwerking tussen Amarant en GOUD en werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het VGZ Zorgkantoor. Hamers: “De handreiking is een mooi voorbeeld van hoe we nieuwe wetenschappelijke kennis toepassen in de praktijk om de zorg voor onze cliënten te verbeteren.”

Over GOUD 

GOUD is een Academische Werkplaats waar Amarant samen met het Erasmus MC en de zorgorganisaties Abrona en Ipse de Bruggen onderzoek doen naar de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. We hebben één heldere missie: het gezamenlijk onderzoeken en verbeteren van de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking, voor jong en oud. Gezondheid in de breedte van het woord: van fysieke vitaliteit tot mentale weerbaarheid, zelfredzaamheid en het voeren van de eigen regie. Ga naar: www.goudonbeperktgezond.nl