Écht maatwerk
Josette Baartmans, projectleider: “We kijken hoe (ernstig) meervoudig beperkte* kinderen met een visuele beperking zoveel mogelijk deel  kunnen nemen aan onderwijs, aansluitend bij de zorg die ze nodig hebben. De aanpak en mogelijkheden zijn nieuw en veel partijen zijn erbij betrokken. Daarom doen we dit in de vorm van een project. Dat biedt de mogelijkheid om écht maatwerk te bieden en zaken uit te proberen zodat uiteindelijk meer (E)MB kinderen een vorm van onderwijs krijgen. Zo is er kans voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. De uitwisseling tussen professionals in het project zorgt daarnaast voor het eerder ontdekken van visusproblemen.”

Proeftuin voor een landelijke dekking later
Voor dit project is toestemming van het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie, zorgkantoren en betrokken gemeenten. Wilma Houtepen, manager ODC Zandoogjes: “We zijn eind 2023 gestart en we hebben vijf jaar de tijd om de ontwikkeling te monitoren. Het project zien we als proeftuin voor een landelijke dekking in een later stadium. Binnen het project kan worden afgeweken van de wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijstijd, inhoud en locatie van het onderwijs. Zo is er ruimte voor een passend en flexibel onderwijs- en zorgaanbod voor elk visueel beperkt (E)MB kind. Uiteraard gaat dit in goed overleg tussen ouders en de betrokken professionals.”

Visio en Amarant enthousiast over OZA
Visio en Amarant vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Ook als hij/zij (ernstig) meervoudig beperkt is. Vanuit de overtuiging meer kinderen een vorm van onderwijs te kunnen bieden, zijn de twee organisaties met elkaar het project Onderwijszorgarrangementen (OZA) gestart. Visio en Amarant zijn blij met de samenwerking en werken met veel vertrouwen aan dit innovatieve project. Het sluit naadloos aan op de strategische koers van ‘een wendbaar Visio’ en ‘Jouw leven, jouw mogelijkheden’: de visie van Amarant. We gaan het samen anders doen, om zo onderwijs toegankelijker te maken.

Meer informatie?

Raadpleeg deze folder. Josette Baartmans, projectleider OZA, en Jantien IJpelaar van Amarant informeren je graag verder. Zij zijn bereikbaar op josettebaartmans@visio.org en jantien.ijpelaar@amarant.nl.

*: afgekort (E)MB