Met de plaatsing van de microwoningen, ook wel ‘tiny houses’ genoemd, wordt binnen de divisie Intensieve Behandeling een nieuw zorgconcept geïntroduceerd: kortdurende behandeltrajecten met verblijf, gericht op uitstroom, doorstroom of terugkeer naar (begeleid) zelfstandig wonen in de wijk. Het is zelfstandig wonen in een beschutte omgeving.

Doelgroep
De doelgroep waar het zorgconcept zich op richt, bestaat uit (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking - met bijkomende psychische problematiek en daaruit voortvloeiend probleemgedrag - die de behoefte hebben aan individuele behandeling en/of training. En die genoeg hebben aan begeleiding in een een-op-eensituatie, waarvan de duur dagelijks zal worden afgestemd. De (jong)volwassenen hebben in elk geval perspectief op ontwikkeling en om (begeleid) zelfstandig te wonen in de wijk. Bewoning van de tiny houses is mogelijk voor een periode variërend van 9 tot 12 maanden.

Duurzaam
De woningen zijn duurzame ‘nul-op-de-meterwoningen’. Ze zijn energiezuinig; elke microwoning is gasloos en is voorzien van zonnepanelen. Elke woning bestaat uit een keuken/woonkamer, badkamer, slaapkamer en heeft een separaat toilet.  Eén woning beschikt over een extra slaapkamer en biedt de mogelijkheid om een  gezin in te huisvesten. Vanuit deze grotere microwoning worden de andere woningen voorzien van stroom. Ook wordt er een ontmoetingsruimte gecreëerd waar de doelgroep binnen bepaalde uren terug kan vallen op begeleiding.

Afwerking
De komende weken wordt gewerkt aan de (technische) afwerking van de woningen. Naar verwachting worden de microwoningen in mei in gebruik genomen.

De keuken
De plek waar de microwoningen worden geplaatst
De microwoning voor een gezin