In de eerste week van januari zijn de digitale brochures Wie Betaalt Wat voor 2024 uitgebracht. Als een cliënt op één van de locaties van Amarant verblijft, betaalt Amarant een deel van de kosten. Andere kosten betaalt de cliënt zelf. Ieder jaar worden deze brochures aangepast.

In deze brochure vind je informatie over kosten en vergoeding(en) voor cliënten die wonen bij Amarant en waarvan de Amarant de huisvesting betaalt. Per wettelijke regeling is een brochure beschikbaar. Dit betekent dat er drie brochures ‘Wie betaalt wat?’ zijn: één voor de Wet langdurige zorg, één voor Wmo beschermd wonen met verblijf en één voor Jeugdwet met verblijf. Via deze pagina vind je de brochures van 2024 terug. 

Ontvangen cliënten of hun vertegenwoordigers liever een papieren brochure? Dan kunnen ze deze aanvragen door een mail te sturen naar helpdeskclient@amarant.nl. Het is belangrijk dat ze in deze mail vermelden welke brochure ze willen ontvangen, net als de naam van de ontvanger en het adres waar de brochure naartoe gestuurd kan worden. Bellen kan natuurlijk ook: 088 611 99 55.

Zijn er vragen over de brochure ‘Wie Betaalt Wat’ dan kun je deze mailen naar wiebetaaltwat@amarant.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 088 611 99 55.