In het dagelijks leven is het belangrijk dat zowel de persoon met de LVB als de omgeving voldoende rekening houden met de beperking, en dat zij hun aanpak hierop aanpassen.

Onze ervaring is dat psycho-educatie over LVB vaak niet of onvoldoende passend gegeven wordt. Hier willen we met de OLLIE-METHODE verandering in brengen.

Ons motto: Door begrip meer grip!

Goede psycho-educatie richt zich dan ook op krachten. Er is aandacht voor dat wat goed gaat, wat vaak niet meer gezien wordt. Dit is belangrijk in het laten slagen van de behandeling.

De licht verstandelijke beperking verdwijnt niet na psycho-educatie, maar de betekenis ervan wordt anders voor de persoon met de LVB en hun naasten.

Alle onderdelen van de OLLIE-METHODE richten zich dan ook op inzicht, acceptatie, een reëel en positief zelfbeeld en vaardigheden om met de LVB om te gaan.

Hoe geeft de OLLIE-METHDE hier vorm aan? Twee voorbeelden:

  1. De term LVB.

LVB staat voor Licht Verstandelijke Beperking. Wij hanteren vooral de term Langzaam Verwerkend Brein. Deze term is voor jongeren en ouders herkenbaar. Dit zorgt voor minder weerstand, interesse en opening voor psycho-educatie.

  1. Uitleg verschil kalenderleeftijd en ontwikkelingsleeftijd

Dit doen we aan de hand van de grote Ollie die je aan de buitenkant ziet, en de kleine Ollie van binnen die jonger denkt, voelt en gedraagt. De kleine Ollie zie je niet, dit maakt het lastig om hier rekening mee te houden en kan zorgen voor overvraging.

Om vervolgens de koppeling te maken met hoe je daar dan het beste rekening mee houdt. Door de lat op de juiste hoogte te leggen. Zo leer je geen dingen te verwachten die de kleine Ollie (nog) niet alleen kan. 

Alle onderdelen van de OLLIE-METHODE zijn ontwikkeld vanuit literatuurstudie en onze jarenlange praktijkervaring. Daarnaast is er steeds gebruik gemaakt van de visie, ervaringen en feedback van deelnemers (ervaringsdeskundigen) en professionals die aan de verschillende pilots hebben meegewerkt.

Momenteel loopt er een wetenschappelijk onderzoek naar het effect en werkzame bestandsdelen van de behandelmodule Dit ben ik, waardoor we de inzichten, inhoud en verantwoording nog verder kunnen aanscherpen.

In de praktijk zien we dat veel kinderen, jongeren en hun naasten zich voor het eerst in jaren begrepen voelen. “Wat herkenbaar hoe jullie over een LVB vertellen”. Het erkennen van de ervaren last en het ontschuldigen van degene met een LVB, zorgt vaak voor een opluchting. Dat maakt het werken met de OLLIE-METHODE voor medewerkers fijn en motiverend. De voorwaarden die worden gecreëerd, zorgen voor een veilige omgeving voor cliënten en hun naasten waar ze over de LVB kunnen praten.