‘Amarant is verheugd om haar huidige lid Raad van Bestuur te benoemen tot voorzitter. We hebben grote waardering voor zijn bestuurlijke kwaliteiten. Daarnaast vinden we het prettig dat hiermee de continuïteit van de strategische koers van de organisatie geborgd blijft’ zegt Peter van der Velden, voorzitter Raad van Toezicht van Amarant. Peter van den Broek staat als bestuurder voor eenvoud en verbinding. ‘Onze medewerkers leveren dag in dag uit waardevolle zorg aan onze cliënten. En dat doen ze goed. De dialoog tussen cliënt, verwant en medewerker is de basis voor de keuzes die we maken. Samenwerken aan de kern van Amarant: ondersteuning en behandeling op maat aan mensen met een beperking. Dit doen we niet alleen. Ik zie Amarant als een (netwerk)organisatie die diep geworteld is in de samenleving.’ aldus Van den Broek.

Amarant helpt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim 5000 medewerkers en 1800 vrijwilligers draagt Amarant dag in dag uit bij aan het welzijn en geluk van ruim 6.000 cliënten en hun verwanten in heel Noord-Brabant. Naast een breed aanbod aan zorg - begeleiding en behandeling aan huis of met verblijf - biedt Amarant volop mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.