Amarant is een lerende organisatie, ook voor haar cliënten. Daarom hebben het Leercentrum en Werk & Dagbesteding de handen ineen geslagen. Ze zijn druk bezig met het optuigen van Praktijkleren voor cliënten. Een initiatief waarbij de eerste ervaringen en reacties erg positief zijn.

Bij het Praktijkleren zal een leerroute aangeboden worden waarbij een branche erkend certificaat behaald kan worden.

Omdat we natuurlijk ook benieuwd zijn naar de reacties van onze cliënten, zijn we een pilot gestart. Hierbij hebben we de feedback van cliënten meegenomen voor de ontwikkeling van het cursusmateriaal.

De eerste cliënten welke deelgenomen hebben aan de pilot, hebben een examen gedaan. De externe examinator was erg enthousiast over de werkplek die wij als Amarant aan cliënten kunnen bieden. Ze zijn dan ook met vlag en wimpel geslaagd!

Omdat we de pilot steeds verder uit willen breiden, en bekendheid willen geven aan Praktijkleren, hebben we een video gemaakt. In deze video komen alle leerlijnen aan bod welke aangeboden worden binnen Amarant.

Graag laten we in onderstaande video zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. 

Bekijk hier de video