Wat doet het F-VPT?

Het Forensisch VPT-team begeleidt cliënten met een lichte verstandelijke beperking die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen. Vaak is er ook sprake van bijkomende psychiatrische problematiek. VPT staat voor Volledig Pakket Thuis en dat betekent dat we de cliënt intensief begeleiden in hun eigen thuissituatie. We benaderen de cliënt laagdrempelig en stellen samen doelen op. De kracht van onze aanpak is dat we naast de cliënt staan door vragen te stellen als “wat wil jij?” en “hoe kunnen wij je daarbij helpen?”. We maken de doelen haalbaar en begrijpelijk door er in kleine stapjes en praktisch naar te kijken.

Participatie

Amarant vindt het belangrijk dat iedereen kan participeren in de maatschappij. Binnen de forensische zorg is de groep met een licht verstandelijke beperking oververtegenwoordigd. Met de begeleiding via het F-VPT en de expertise van het team, zet Amarant zich in om recidive te verminderen of zelfs te voorkomen. Dit doen we met een risicotaxatie in samenwerking met de reclassering.Samen zorgen we ervoor dat deze doelgroep weer kan participeren in de maatschappij. 

Tijdens de nieuwjaarsborrel op dinsdag 9 januari werd er geproost op de resultaten in de afgelopen jaren. En op de toekomstplannen van het ambitieuze team!