Dit is in de eerste plaats heel vervelend voor de cliënten en medewerkers die besmet zijn geraakt. Het heeft ook gevolgen voor de continuïteit van zorg, omdat er hierdoor personeel uitvalt. Daarnaast heeft het gevolgen voor het vaccineren en hervaccineren van cliënten: wanneer iemand besmet is met het coronavirus, kan de vaccinatie de eerste vier weken niet plaatsvinden.

Landelijk zien we de opmars van verschillende mutaties van het coronavirus. We moeten er rekening mee houden dat deze mutaties van het virus ook binnen Amarant voet aan de grond krijgen. Er wordt aangenomen dat enkele van deze mutaties veel besmettelijker zijn dan het oorspronkelijke virus. Het risico op meer van deze clusterbesmettingen neemt dus toe. Voor zover nu bekend is, blijven de maatregelen die van kracht zijn als er een besmetting geconstateerd wordt hetzelfde. Daaraan verandert nu dus niets.

Uiteraard zetten we iedere dag alles op alles om verspreiding van het virus te voorkomen. In verband met de dreiging van de nieuwe virus-varianten, en vanwege het feit dat vaccineren van cliënten niet kan doorgaan wanneer iemand besmet is, zijn wij genoodzaakt om te kijken wat we nog meer kunnen treffen aan preventieve maatregelen, naast alle beperkingen die al gelden. We staan hiervoor in nauw contact met GGD en RIVM.

Dagbesteding en vervoer

De GGD heeft ons geadviseerd om nog een keer kritisch te kijken naar de risico’s op (kruis)besmettingen bij dagbestedingslocaties en het vervoer van en naar deze locaties. De dagbestedingslocaties hebben tot nu toe niet geleid tot hoge aantallen besmettingen of uitbraken. Toch willen we de risico’s nog verder terugdringen om kruisbesmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom wordt er nu gekeken of en hoe de activiteiten van grote dagbestedingslocaties afgeschaald of aangepast kunnen worden. We beseffen dat de aanpak van dagbesteding een forse impact kan hebben, omdat dagbesteding voor veel cliënten erg belangrijk is. Daarom kijken we ook nadrukkelijk naar wat er wel mogelijk is in de periode dat dit nodig is. Dagbehandeling binnen ODC Kobalt en Zandoogjes gaat gewoon door.

De cliënten voor wie de situatie verandert door deze maatregelen, worden hier zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Vandaag is er een update gestuurd naar cliënten en vertegenwoordigers. Deze lees je hier.

Een eenvoudige versie van deze nieuwsbrief vind je hier.