Zorg voor de mens én milieu

De zorgsector heeft van nature de focus op zorg voor de mens, maar de focus op de leefomgeving van de mens én zorgvuldig om gaan met het klimaat, energie en het milieu is ook belangrijk. Inzet op deze thema’s helpt tevens om grip te houden op de vaste lasten en huisvesting. Ook de overheid is in dit traject betrokken, zowel stimulerend door bijvoorbeeld subsidies, als controlerend, door controle en handhaving.

Verduurzamen

De deelname van instellingen aan de Green Deal is niet vrijblijvend. In het traject wordt gemonitord en geëvalueerd en de partners ontmoeten elkaar tussendoor om kennis en kunde uit te wisselen. Milieuplatform Zorgsector (MPZ) is hierbij een onmisbare partner als kennisbank voor de deelnemers. De Green Deal gaat ervan uit dat er meer resultaat behaald kan worden met willen en samenwerken, dan met moeten en controleren.

Alle zorginstellingen moeten wettelijk voldoen aan bepaalde duurzaamheidsnormen. Bevoegd gezag zal de komende jaren op energiewetgeving komen toezien en indien nodig handhaven. Door deel te nemen aan de Green Deal Zorg wordt het toezicht 3 jaar uitgesteld. Na 3 jaar voldoen de zorginstellingen en is handhaven niet meer nodig.

Deelnemende instellingen en gemeenten

Zorgpartijen: Amarant, Archipel groep, Catharina ziekenhuis, Combinatie Jeugdzorg, GGZE, Libra groep, Lunet zorgen, Maxima Medisch centrum, Savant zorg, Anna ziekenhuis/Anna zorggroep, Oktober zorg, Valkenhof, Vitalis en ‘t Wasven.

Gemeenten: Best, Cranendonck, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Reusel- de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Overige partijen: Milieu Platform Zorg, Brabants ontwikkeling Maatschappij en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.