Als mensen die vanuit beschermd wonen of maatschappelijke opvang weer zelfstandig gaan wonen, komt er veel op hen af. Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders in de regio rondom Breda werken samen om hen een steun in de rug te bieden.

Bestuurlijke ambassadeurs zijn wethouders Schouw (Etten-Leur), Piena (Oosterhout), bestuurders Van de Ven (Alwel) en Kuypers (SMO). Op woensdag 29 maart werd door de bestuurders van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders het convenant Thuis in de Wijk getekend. Daarbij verklaren ze samen voor deze moeilijke opgave te staan en elkaar te willen helpen. Op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten over het aantal geschikte woningen en passende zorg voor deze inwoners.

Maatwerk nodig

Voor mensen die -soms tijdelijk- hun leven ontwricht zagen, gaat het niet alleen om het vinden van een woning. Ook passende begeleiding is nodig, net als het regelen van financiële zaken zoals uitkering en schuldhulpverlening en een zinvolle dag invulling met bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk. Het is te moeilijk deze dingen zelf te regelen als je in een kwetsbare positie zit. Zeker als iemand verhuist naar een andere gemeente. Alles moet tegelijk georganiseerd worden en dat vraagt om snelle procedures, soms buiten de regels om, zodat iemand niet in een gat valt.

Jean-Pierre Schouw: “Dat is waar gemeenten, woningbouwcorporaties en zorg- en welzijnspartners de juiste zorg en ondersteuning kunnen leveren om deze mensen succesvol zoveel als mogelijk zelfstandig hun plek te laten vinden in de samenleving. Daar is samenwerking en afstemming voor nodig. Dat is de gezamenlijke opgave waar we met dit convenant afspraken maken over ieders inzet.”

Verlichting van wachtlijsten

Gemeenten en woningcorporaties stemmen hun werk op elkaar af, zodat zij een kwetsbaar persoon goed kunnen helpen. Daarmee komen er ook weer plekken vrij in voorzieningen waar lange wachtlijsten voor bestaan. Hoe korter iemand leeft in de opvang of in een beschermde woonvorm, hoe meer mensen we kunnen helpen. Dat is de achterliggende gedachte.

Regionaal huisvestingsnetwerk

Vanuit alle partners werken professionals samen in een netwerk. Daarin hebben zij onderzocht hoeveel woningen ongeveer nodig zijn voor deze doelgroep. En ook hebben we het inhoudelijke programma Thuis in de Wijk samen opgesteld. Ieder vanuit het eigen perspectief, maar ook door een gezamenlijke bril: die van de kwetsbare inwoner, huurder, cliënt.

Het convenant tekenden we samen met Gemeente Breda, Gemeente Etten-Leur, Gemeente Zundert, Gemeente Moerdijk, Gemeente Altena, gemeente Drimmelen, Gemeente Oosterhout, Gemeente Geertruidenberg, Thuisvester, Woonkwartier, Woonvizier, Laurentius, Woonstichting Land van Altena, Bazalt Wonen, Alwel, Stichting Villa Boerebont, Sterk Huis, SOVAK, SMO Breda e.o., Prisma, Jados, GGz Breburg en WonenBreburg.