Nieuwe afspraken – nieuwe werkwijze

Het afgelopen jaar is een intensief inkooptraject gelopen met de regio Hart van Brabant en we kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op dit proces. Er zijn vele gesprekken gevoerd met de regio maar ook met de Crossroadspartners om tot goede afspraken te komen. Dat is ook nodig want er gaat veel veranderen met deze nieuwe inkoop. Waar voorheen iedere partij een eigen overeenkomst had, worden we vanaf 1 januari 2023 samen verantwoordelijk om voor de cliënten passende zorg te organiseren vanuit een vastgesteld budget. Deze andere manier van werken past bij taakgericht inkopen.

Taakgericht inkopen

De kern van taakgerichte inkoop is partnerschap tussen opdrachtgever (gemeenten) en opdrachtnemer (Crossroads). De regio heeft een budget beschikbaar gesteld voor deze groep kinderen en gezinnen die hoogspecialistische zorg nodig hebben. Samen met Crossroads is afgesproken hoe we op de nieuwe manier de zorg voor deze kinderen, jongeren en gezinnen op inhoud gaan vormgeven maar ook hoe we samen de risico’s verdelen en samen gaan zorgen voor de gewenste uitkomsten. Het is een spannend traject waar we veel nog samen moeten gaan uitvinden. Samen met de gemeenten maar ook samen met de Crossroadspartners.

De opdracht

In Zorgcombinatie Crossroads gaan we met 3 andere organisaties én 4 strategische partners (Koraal groep, Novadic Kentron, Reinier van Arkel en stichting De As), ons hard maken voor deze jeugdhulpopdracht. We staan voor de uitdaging om invulling te geven aan o.a. ‘van zwaar naar lichter’ en ‘van verblijf naar thuis’. Dit vraagt om sterke netwerken en het organiseren van integrale zorg. Het kunnen inzetten van de benodigde intensiteit van hulp, zonder steeds tussen organisaties te moeten wisselen. We gaan per 1 januari 2023 van start en zijn nog volop met alle voorbereidingen bezig.

Logo Crossroads