Cliënten met syndroom van Down

Uitzondering op de aannamestop zijn hulpvragen van cliënten met het Downsyndroom. Deze vragen worden zo spoedig mogelijk opgepakt. Het kan wel wat langer duren dan je van ons gewend bent.

Verwijzingen met betrekking tot cliënten met Downsyndroom kun je mailen naar avgpoli18+@amarant.nl. Zodra wij de aanmelding ontvangen, nemen we contact op over de termijn waarop we verwachten de aangemelde cliënt te kunnen zien.

Een verwijsbrief moet bevatten:
•    een duidelijk omschreven vraagstelling
•    beknopte informatie over de medische voorgeschiedenis en recente labuitslagen
•    gegevens psychologische onderzoeken (IQ en SEO)
•    bij welke specialisten de cliënt onder behandeling is

Intercollegiaal overleg

Heb je als huisarts/specialist urgente vragen over de behandeling of zorg aan een cliënt met een verstandelijke beperking? En heb je behoefte aan intercollegiaal overleg met een van onze AVG’s? Dan kun je altijd contact opnemen met de AVG poli 18+ via avgpoli18+@amarant.nl of telefonisch via: 088 - 611 22 61.

Cliënten die wonen binnen Amarant

Heb je een specialistische hulpvraag met betrekking tot cliënten met een Wlz verblijfsindicatie die bij Amarant wonen, dan kun je contact opnemen met frontofficebehandeling@amarant.nl.