Werk en Dagbesteding en vervoer

Werk en dagbesteding is erg belangrijk in het leven van onze cliënten, zeker in deze periode. Om werk en dagbesteding voor onze cliënten en medewerkers zo veilig mogelijk te houden, neemt Amarant preventief een aantal aanvullende maatregelen..

Maatregelen in fases

De nieuwe maatregelen worden stapsgewijs vanaf maandag 8 februari in gang gezet. De verwachting is dat deze maatregelen zullen gelden tot de zomer van dit jaar (juni 2021). In totaal duurt het 3 weken voordat alle maatregelen in zijn gegaan. Dit geeft ons de kans om alles goed voor te bereiden en biedt begeleiders de tijd en ruimte om met cliënten en verwanten te praten over eventuele veranderingen in de situatie.

Wat gaat er gebeuren?

In hoofdlijnen gaat het volgende gebeuren:

 • Vanaf deze week geldt voor al het vervoer van en naar de dagbesteding: alle inzittenden moeten gebruikmaken van medische mondneusmaskers (ook cliënten onder de 13 jaar). Amarant zorgt voor de medische mondneusmaskers in de dagbesteding en in de bus.
 • Er mogen maximaal 4 inzittenden in een bus, exclusief de chauffeur. Cliënten die bij elkaar wonen en onderling veel contact met elkaar hebben, worden gezien als 1 huishouden en vormen hierop een uitzondering.
 • We bekijken of cliënten die al bij elkaar wonen met elkaar naar de dagbesteding kunnen gaan, omdat zij als 1 huishouden worden beschouwd.
 • Het vervoer naar en van de dagbesteding wordt anders gepland. Als de ophaaltijd verandert, wordt de cliënt hierover geïnformeerd. Ook de tijden voor het thuis brengen kunnen anders zijn.
 • Cliënten die gebruikmaken van dagbesteding van Amarant maar wonen bij een andere zorgorganisatie, verzoeken we tijdelijk een passend aanbod aan dagbesteding binnen hun eigen organisatie te zoeken. Dit geldt niet voor particuliere wooninitiatieven,  
 • Voor cliënten die wonen bij Amarant en gebruikmaken van externe dagbesteding (dus niet bij Amarant) zetten we deze stop. We zoeken per persoon naar een passende oplossing.
 • Tot slot worden intramurale en extramurale cliënten (cliënten van binnen Amarant en buiten Amarant) zoveel mogelijk gescheiden van elkaar. 

Vaccinatie

In onze regio’s is nog geen start gemaakt met het vaccineren van cliënten door hun huisartsen. De vertraging heeft te maken met een beperkte voorraad aan vaccins. De huisartsenregio’s zijn hierin afhankelijk van verdeling door de overheid. We kunnen hier als Amarant helaas geen invloed op uitoefenen.

In de week van 8 februari start de tweede vaccinatieronde voor de cliënten van de centrumlocaties, die 3 weken geleden hun eerste prik hebben ontvangen.

Avondklok

De avondklok blijft voorlopig gelden tot en met 2 maart 04:30 uur. 

Bezoek blijft op 1 persoon per dag

Het kabinet adviseert dringend om per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder te ontvangen. Deze maatregel blijft ook binnen Amarant van kracht.

Laat je aandacht niet verslappen!

Al vanaf het begin van deze pandemie hebben we met een aantal basisregels te maken:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Was vaak je handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Ga weg bij drukte
 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen.

Deze maatregelen vormen de basis en zijn enorm belangrijk! Als we hier onze aandacht laten verslappen, hebben andere maatregelen ook geen effect. Alleen samen krijgen we corona eronder!

Houd oog voor elkaar

Al deze maatregelen helpen om de virusverspreiding tegen te gaan. Maar minder mensen ontmoeten is natuurlijk zwaar, voor iedereen. Let daarom extra op mensen om je heen en houd oog voor elkaar!

 

Voor meer informatie en overige maatregelen, kijk hier.

Een versie van dit nieuwsbericht in eenvoudige taal, lees je hier.