Amarant is op zoek naar iemand die de volgende achtergrond, discipline en deskundigheid relevant voor het aandachtsgebied Kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening heeft:

 • Relevante ervaring en achtergrond in de gezondheidszorg, bij voorkeur binnen de care;
 • Verdiept zich in de ontwikkelingen op het terrein van de care in het algemeen en op de zorg- en dienstverlening van Amarant in het bijzonder; 
 • Is innovatief en ondernemend op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening binnen Amarant;
 • Relevant netwerk binnen gezondheidszorg op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
 • Is voorzitter of lid van de commissie kwaliteit en veiligheid.

Profielschets

       Het nieuwe lid raad van toezicht:

 • is een verbindende, empathische, laagdrempelige en gebalanceerde persoonlijkheid;
 • heeft een intrinsieke betrokkenheid bij de doelgroep cliënten waarvoor Amarant zich inzet;
 • heeft ruime kennis van jeugd en expertise opgebouwd door zijn/haar ervaring in de jeugdzorg, VG / LVB sector, orthopedagogische zorgcentra, vmbo e.d.
 • is vanuit de eigen expertise een sparring partner voor de raad van bestuur en de raad van toezicht m.b.t. visie op het bestaande service aanbod van Amarant voor de diverse groepen cliënten, in relatie tot de beschikbare financiële middelen en inzetbaarheid en motivatie van medewerkers, de trends en ontwikkelingen in de sector etc.
 • heeft begrip voor de complexe problematiek rondom bepaalde doelgroepen in de sector en de impact daarvan op het besturen van een organisatie als Amarant, maar kan ook kritisch reflecteren met de juiste distantie vanuit zijn/haar rolvastheid;
 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, kan organisatie overstijgend denken, heeft een helicopterview maar ook pragmatische inslag;
 • kent de spelers en het krachtenveld in de regio waarin Amarant actief is en is bij voorkeur actief in landelijke netwerken.

> Bekijk de uitgebreide vacature en solliciteer