Het gaat dan ten eerste om medewerkers van verpleeghuizen. Vervolgens krijgen bewoners en medewerkers van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking voorrang. Deze groepen krijgen voorrang omdat de druk op de zorg erg hoog is en kwetsbare mensen het zwaarst getroffen worden door het coronavirus.

Iedereen wil graag van corona af, maar de veiligheid van onze cliënten en medewerkers staat voorop. Amarant volgt de besluitvorming en beoordeling van het coronavaccin door het Europese medicijnagentschap (EMA) en de Nederlandse medicijnautoriteit (CBG) op de voet. Dit gebeurt bij elk vaccin in Nederland. Voor een coronavaccin gelden dus dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Zorgvuldigheid gaat vóór snelheid.

Hoe werkt dat dan zo’n vaccinatie? 

Hoe het vaccineren precies in zijn werk gaat, is nu nog niet bekend. We volgen het beleid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Als de plannen voor vaccineren concreter worden, legt Amarant het voorstel voor aan de werkgroep vaccinatie waarin ook artsen zitten. Amarant werkt natuurlijk ook nauw samen met de medezeggenschap voor cliënten en medewerkers. De commissie ethiek van Amarant helpt ons met advies. Kritische vragen en opmerkingen zijn welkom, zodat we deze mee kunnen nemen in onze aanpak.  

Amarant bereidt zich ondertussen voor op het moment dat de vaccins binnen zijn. Er is veel te overwegen. Denk aan vragen met betrekking tot:

  • Logistiek
  • Welke doelgroepen komen als eerste aan de beurt?
  • Hoe vragen we toestemming aan cliënten en verwanten?

Vaccinatie tegen corona is erg belangrijk voor Amarant

Als organisatie staat Amarant voor goede en veilige zorg en dat is ook onze belangrijkste taak. Gezondheid en welzijn zijn belangrijke pijlers voor geluk. Besmetting met het coronavirus moeten we als zorgverlener zoveel mogelijk voorkomen. Veel van onze cliënten zijn kwetsbaar en vallen in de risicogroep als het gaat om corona. Een coronabesmetting kan daarom grote gevolgen hebben. Daarnaast willen wij natuurlijk dat zo min mogelijk medewerkers ziek worden. Dit is ook heel belangrijk, omdat verzuim een grote invloed heeft op de voortgang van de zorg. Een goed werkend vaccin is het belangrijkste middel om aan deze situatie een eind te maken. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk medewerkers en cliënten gebruikmaken van de mogelijkheid tot vaccinatie. Wij bereiden de vaccinatie heel zorgvuldig voor. Vaccinatie is gratis en niet verplicht.

Vragen en opmerkingen

Veel is nog onduidelijk. Samen met de brancheorganisatie VGN en de beroepsvereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) werken we de komende tijd het vaccinatiebeleid verder uit en houden we je op de hoogte via onze nieuwsbrief en deze website.

Heb je algemene vragen of opmerkingen over het vaccineren?

Bel naar 088-6119955, of stuur een e-mail. Voor specifieke cliëntgerichte vragen is de persoonlijk begeleider het aanspreekpunt.

Meer berichtgeving over het coronavaccin