Inclusiviteit en diversiteit

Bij Amarant vinden we inclusiviteit en diversiteit ontzettend belangrijk. Daarbij denken we aan diversiteit op het vlak van gender, seksualiteit, etniciteit, geloofsovertuiging en persoonlijkheid. Wij zijn een inclusieve organisatie waarbij iedereen welkom is. Gelijkwaardigheid is bij ons de norm. Want iedereen (medewerkers en cliënten) mag binnen Amarant zichzelf zijn en moet zich geaccepteerd en (sociaal) veilig kunnen voelen.

Verbod op discriminatie om handicap is belangrijk voor al onze cliënten. De overheid krijgt een extra opdracht om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken. Niet alleen in wetgeving, maar ook in de praktijk. Dit is hard nodig, want op dit moment ervaren zij in hun leven dagelijks discriminatie en uitsluiting.

Amarant loopt voor als het gaat om inclusief werkgeverschap. Steeds meer werken onze medewerkers samen met cliënten. En denk ook aan de inzet van ervaringsdeskundigen. Mensen die cliënt zijn (geweest) bij Amarant hebben een opleiding gevolgd om hun persoonlijke verhalen en ervaringen te delen. Daar zijn wij enorm trots op!

Artikel 1 grondwet

Tot nu werd in artikel 1 van de grondwet discriminatie wegens 'godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook' verboden. Aan die opsomming worden handicap en seksuele gerichtheid toegevoegd.