Tijdens het webinar VR in de gehandicaptenzorg kwam je meer te weten over wat Virtual Reality is en wat de mogelijkheden zijn, hoe Amarant deze techniek inzet voor mensen met een beperking en hoe onze cliënten een behandeling met Virtual Reality ervaren. Tijdens het webinar heeft men een Handreiking laten zien die we graag met je delen. 

In deze handreiking delen onze behandelaren de kennis die, in de afgelopen periode, is opgedaan op het gebied van Virtual Reality. De inzet van VR-brillen biedt een veilige, laagdrempelige manier van exposure behandeling en helpt ons bij op maat behandelen. We zetten het in als verrijking van de bestaande behandelingen en we ervaren dat cliënten geïnteresseerd zijn om er mee te werken. Daarnaast zien we dat het mogen leren en experimenteren in de praktijk bijdraagt aan het werkplezier van onze medewerkers. De handreiking VR is hier te vinden.