In 2021 kozen we samen drie ontwikkelpunten. In dit Voortgangsbericht lees je hoe we hier binnen Amarant samen met cliënten, verwanten en medewerkers actief mee aan de slag zijn gegaan. Hoe staat het met de Kwaliteitsdialoog? Wat is gedaan om administratieve lasten terug te dringen? En is de bezetting op orde en het verzuim gedaald?