Amarant ondersteunt (toekomstige) ouders en gezinnen bij opgroeien en opvoeden. Het is onze taak erop te wijzen dat alleen liefde voor een kind niet genoeg is. En om jonge ouders te begeleiden en te ondersteunen bij de zwangerschap en het ouderschap. Zodat het kind kan opgroeien in een veilige omgeving. Meer weten? Klik dan hier.

Ook jij kunt iets doen!

Kindermishandeling is niet alleen een onderwerp voor zorgprofessionals. Vermoed je huiselijk geweld in je omgeving? Er is altijd iets wat jij kunt doen. Deel je zorgen, ook als je twijfelt.

  • Herken de signalen
  • Maak het bespreekbaar
  • Zoek hulp

Lees er meer over in de brochure ‘Ik maak me zorgen om een kind’ Of kijk op de site van www.veiligthuis.nl. Kinderen en jongeren kunnen om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Voor professionals is de meldcode de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling.

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel!