Het intersectoraal FACT-team is er speciaal voor kinderen en gezinnen die op meerdere gebieden vastlopen. Bijvoorbeeld op het gebied van school, werk, relaties, financiën, verslaving, opvoeding en gezondheid. In sommige gevallen is bij een of meerdere gezinsleden sprake van psychiatrische problematiek, gedragsproblematiek en/of een lichte verstandelijke beperking. Vaak heeft het gezin al een lange geschiedenis aan hulpverlening achter de rug en belandt regelmatig in crisissituaties. Dan is zorg nodig vanuit verschillende specialismes.

Het intersectoraal FACT-team bestaat uit deskundigen op het gebied van GGZ, jeugdzorg en verstandelijke gehandicaptenzorg en pakt gezamenlijk problemen in samenhang aan. In het team zitten onder andere casemanagers, een systeemdeskundige, een psychiater, een GZ-psycholoog en een ervaringsdeskundige. Samen met het gezin kijken ze wat er nodig is om de problemen te verminderen. Het is gericht op  behandeling, crisisinterventie, begeleiding, maatschappelijke participatie en veiligheid.

Erger voorkomen

“Deze bundeling van expertises maakt ons uniek”, vertelt teamleider Wendy Schuurmans enthousiast. “Kennis van psychiatrie, jeugdzorg en verstandelijke gehandicaptenzorg zijn samengebracht in één team. We betrekken de mensen om het gezin heen die hen blijvend kunnen steunen. We zijn flexibel en springen snel weer bij als dat nodig is. Zo voorkomen we een terugval. Met onze intensieve hulp in de thuissituatie kunnen we voorkomen dat een kind uit huis wordt geplaatst of kunnen we de uithuisplaatsing verkorten.”

Snelle toeleiding

Medewerkers in lokale teams van de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant* hebben direct toegang tot het intersectoraal FACT-team Jeugd. Zij kunnen direct contact met ons via Helpdeskclient@amarant.nl of telefonisch 088 - 611 53 33.

*) Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard en Veldhoven.