De Werkplezier Tour tijdens de Week van het Werkplezier

28 januari is het de landelijke Dag van het Werkplezier in de zorg. Omdat werkplezier bij Amarant een groot speerpunt is, maken wij er de Week van het Werkplezier van!

Lees dit nieuwsartikel

Peter van den Broek nieuw lid Raad van Bestuur Amarant

Peter van den Broek is benoemd per 1 februari 2020 als lid Raad van Bestuur. Hij volgt daarmee Erik-Jan Borgmeijer op, die deze functie sinds 1 juli 2019 ad interim vervult. Peter van den Broek vormt samen met Ronald Helder, voorzitter, het collegiaal bestuur.

Lees dit nieuwsartikel

Symposium ‘10 jaar GOUD: samen onderweg’

Al 10 jaar zetten Abrona, Amarant, Ipse de Bruggen en het Erasmus MC zich gezamenlijk in om de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Tijdens het feestelijke symposium ‘10 jaar GOUD: samen onderweg’ werd gekeken naar de resultaten maar lag de focus vooral op de lopende onderzoeken en de toekomst van GOUD.

Lees dit nieuwsartikel

Amarant focust op langdurige zorg en begeleiding voor cliënten met autisme normaal begaafd

Per 1 januari 2020 stopt Amarant met het behandelaanbod voor cliënten met autisme normaal begaafd. Het specialistische karakter van GGZ-behandeling voor autisme normaal begaafd past niet langer binnen de focus van de organisatie. Amarant gaat zich voor deze doelgroep focussen op begeleiding, onderwijscoaching, dagbesteding en beschermd wonen.

Lees dit nieuwsartikel

Column | Mark van Houdenhoven: 'In de beperking toont zich de meester'

Mark van Houdenhoven, lid van de Raad van Toezicht van Amarant, schrijft wel eens een column op de website medischcontact.nl. Dit keer heeft zijn column als onderwerp het boek In de beperking toont zich de meester. Hierin komen kunst en zorg heel dicht bij elkaar.

Lees dit nieuwsartikel

Een nieuw jaarbeeld en een nieuw kwaliteitsrapport

Amarant werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg om zo een bijdrage te leveren aan het welzijn en geluk van de cliënt. Hoe wij dat doen? Dat lees je in het kwaliteitsrapport. In het jaarbeeld vind je de succesverhalen van onze cliënten en medewerkers.

Lees dit nieuwsartikel

Microwoningen Daniël de Brouwerpark officieel geopend

Op maandag 24 juni zijn de nieuwe microwoningen op het Daniël de Brouwerpark geopend. De woningen zijn in maart geplaatst. Met deze plaatsing is een nieuw zorgconcept geïntroduceerd: kortdurende behandeltrajecten met verblijf, gericht op uitstroom, doorstroom of terugkeer naar (begeleid) zelfstandig wonen in de wijk.

Lees dit nieuwsartikel

Erik-Jan Borgmeijer start per 1 juli a.s. als tijdelijk Lid Raad van Bestuur

Marc Bindels, lid Raad van Bestuur, heeft besloten per 1 juli 2019 de organisatie te verlaten en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Erik-Jan Borgmeijer zal zijn functie waarnemen.

Lees dit nieuwsartikel

Amarant bereikt fiscale mijlpaal

De afgelopen jaren is Amarant hard bezig geweest om haar fiscale dossiers op orde te brengen. Er is in kaart gebracht waar de organisatie fiscaal een risico loopt en waar kansen liggen. Waar nodig zijn maatregelen genomen om dit risico te verkleinen of om de kans te benutten. Tijdens dit proces is er regelmatige afstemming geweest met de Belastingdienst.

Lees dit nieuwsartikel

Amarant kiest voor één merknaam

Vanaf 20 mei gaan Idris, Pauwer en Amarant samen verder als één sterk merk: Amarant. Bij Amarant staan de mogelijkheden van cliënten en medewerkers centraal. Samen met de cliënt, zijn verwanten en samenwerkingspartners leveren we een bijdrage aan het welzijn en geluk van onze cliënten. De nieuwe slogan van Amarant luidt dan ook: jouw leven, jouw mogelijkheden.

Lees dit nieuwsartikel