Op dinsdag 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Een ideaal moment om stil te staan bij de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland. De Week van Lezen en Schrijven (voorheen de Week van Alfabetisering) wil het belang van lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zichtbaar maken. 

Amarant stelt in deze week ‘Duidelijke taal voor Allemaal’ centraal. Niet alleen richting onze cliënten, maar ook voor alle medewerkers. Iedereen profiteert van helder en toegankelijk taalgebruik.

Initiatiefnemer Servicepunt Cliëntmedezeggenschap vindt dat begrijpelijke informatie nodig is om medezeggenschap van cliënten mogelijk te maken. Cliënten moeten zich vrij voelen om aan te geven dat bepaalde informatie voor hen lastig te begrijpen is. Medewerkers kunnen meer hun best doen om begrijpelijke taal te gebruiken, in hun informatie naar cliënten maar ook naar elkaar.

Webinar

Het Servicepunt Cliëntmedezeggenschap werkt in de Week van Lezen en Schrijven samen met het Leercentrum en de afdeling Communicatie van Amarant.

In het cliëntenmagazine Prikkel van september is een artikel gewijd aan het grote aantal afkortingen dat we binnen Amarant gebruiken. Ook vertelt een cliënte hoe het is om laaggeletterd te zijn. Op dinsdag 8 september is er een online quiz.

Op donderdag 10 september is er om 15.00 uur een webinar gepresenteerd door en opgezet samen met Amarant-cliënten. Gastspreker Roel Kooijmans, psycholoog bij zorgorganisatie Koraal en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, geeft zijn visie op duidelijke taal. Er zijn voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van lastig, en ook van helder taalgebruik. Verder laat woordkunstenaar en Amarant-cliënt Jan Hovens, ook bekend als GVR (De Grote Vriendelijke Reus) een mooie rap horen.