De complexiteit kan zich uiten in (ernstige) gedragsproblemen op verschillende gebieden (gedrag, verslaving, financieel, hechting, sociaal, netwerk). Het is voor de begeleider, de cliënt en zijn/haar netwerk dan ook een uitdaging om samen te komen tot doelen en een fijne begeleiding en samenwerking. We ondersteunen deze doelgroep in verschillende (woon)vormen op onze locaties of in de thuissituatie:

Wonen

Op verschillende locaties in Noord-Brabant bieden we 24-uurs ondersteuning. Deze woonvoorzieningen zijn te vinden op centrumlocatie het Daniël de Brouwerpark in Tilburg én midden in de verschillende wijken van Breda, Tilburg en omstreken.

KDI

Onze crisisvoorziening Kortdurende Interventie (KDI) is ook gelegen op het Daniël de Brouwerpark in Tilburg. Cliënten komen hier binnen met een grote diversiteit aan ziektebeelden. Een voorbeeld hiervan is verslavingszorg, waarvoor we ook multidisciplinair samenwerken met o.a. een verslavingsarts en diverse agogen (sport, school, werk). De behandeling is erop gericht om voor de cliënt ernstig nadeel te voorkomen, o.a. op het gebied veiligheid en sociaal welbevinden. Cliënten verblijven doorgaans 6-12 weken in deze setting. Het netwerk van de cliënt (zowel persoonlijk als professioneel) maakt een belangrijk onderdeel uit van het herstelprogramma van de cliënt.

FACT

De FACT teams van Amarant bieden intensieve behandeling aan in de thuissituatie. Zo krijgen cliënten weer grip op hun leven en kunnen zij weer op hun eigen manier deelnemen aan de samenleving. Of er nou sprake is van opvoedingsproblemen, moeilijkheden op school, werkloosheid of verslaving. Altijd wordt gezocht naar een oplossing. Binnen FACT werken we nauw samen met diverse specialisten; psychiaters, verslavingsartsen, (psychiatrisch) verpleegkundigen en bijvoorbeeld opvoedingsdeskundigen.

FACT staat voor:

Flexible: de zorg wordt geïntensiveerd waar nodig of afgebouwd waar mogelijk.
Assertive: we werken 'outreachend'. Als FACT medewerker ga je naar cliënten toe. We onderhouden contact, ook als de cliënt niet gemotiveerd is.
Community: we behandelen in de omgeving van de cliënt. We betrekken en ondersteunen het systeem en werken samen met ketenpartners.
Treatment: We bieden behandeling op meerdere levensgebieden. Het accent ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt en het systeem.

Therapeutisch Centrum

Vanuit het Therapeutisch Centrum bieden we behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen die vaak niet meer in staat zijn zich maatschappelijk te handhaven. Dit komt door disfunctioneren op meerdere levensgebieden. Er is dan ook een noodzaak voor systematische, doelgerichte en multidisciplinaire behandeling. Het team bestaat uit diverse specialisten: orthopedagogen, (GZ-)psychologen, psycho-diagnostische medewerkers, vaktherapeuten, artsen en psychiaters.

Ontdek de mogelijkheden

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

  1. Wanneer heb jij voor het laatst iemand écht aandacht gegeven?

    Tom, gestart als zij-instromer, werkt inmiddels 5 jaar bij Amarant. Hij helpt mensen met een licht verstandelijkie beperking en ernstige psychische problemen. Zijn doel is ervoor zorgen dat cliënten toewerken naar zelfstandigheid en een zo rustig en veilig mogelijk leven kunnen leiden. “Ik voel waardering vanuit cliënten. Het zorgen voor een ander is echt leuk om te doen.”

    Lees het verhaal van Tom