Het jaar 2020 stond voornamelijk in het teken van de coronacrisis. Dit zorgde enerzijds voor vertraging van wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld omdat dataverzameling werd stilgelegd. Anderzijds zagen we dat corona-gerelateerde projecten snel van de grond kwamen. We kregen in samenwerking met onze partners snel beschikking over wetenschappelijke kennis over corona. De coronacrisis onderstreepte zo het belang van continue kennisontwikkeling en kennisdeling binnen het steeds veranderende zorglandschap.

Nieuwsgierig geworden naar het onderzoek?

Download het Jaarverslag Wetenschappelijk onderzoek 2020