In Chaam bieden we jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen een fijne en veilige plek, waar ze in hun eigen tempo kunnen groeien en ontwikkelen. De groep biedt plek aan kinderen en jongeren in de leeftijd van ongeveer 8 tot 16 jaar. We kijken altijd op casusniveau wat passend is waarbij de persoonlijke behoefte voorop staan.

Behandeling

Voor iedere jeugdige maken we een persoonlijk behandelplan. Doelen kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van omgaan met emoties, het leren van sociale vaardigheden, omgaan met regels en grenzen en psycho-educatie. Behandeling vormt een natuurlijk onderdeel van het dagelijks leven op de groep. Als het nodig is, breiden we de behandeling uit met bijvoorbeeld individuele of groepsgerichte therapieën, trainingen en activiteiten. De gemiddelde behandelduur ligt tussen de 2 en 5 jaar.  

Veiligheid is de basis

Jeugdigen die komen wonen in Chaam hebben vaak al het nodige achter de rug. Bij alles wat we doen, is veiligheid de basis. Met veilig bedoelen we: betrouwbaar, voorspelbaar, aanwezig, eerlijk en transparant. Als jeugdigen zich veilig en geborgen voelen, kunnen zij zich beter ontwikkelen.

Systeemgericht

We geloven dat de behandeling het meest effectief is wanneer we niet alleen naar het kind kijken, maar ook naar zijn of haar omgeving. Daarom betrekken we de mensen die belangrijk zijn voor het kind bij de behandeling. Denk aan ouders of verzorgers, broers, zussen en bijvoorbeeld mensen van school. We noemen dat systeemgericht werken.

Doelgroep

  • Kinderen met een lichte verstandelijke beperking van ongeveer 8 – 16 jaar. Dit zijn enkel richtinggevende leeftijden; we kijken altijd op casusniveau wat passend is waarbij de persoonlijke behoeften voorop staan.
  • In combinatie met complex gedrag (denk aan ADHD, autisme, hechtingsproblematiek en trauma).
  • Het gezin is vastgelopen, eerder ingezette ondersteuning en behandeling was niet toereikend.

 

Stel je vraag

Informatie voor ouders en verzorgers

Download

Locatie en contact

Baarleseweg 52-01 (algemeen)
Baarleseweg 52 -01
4861RH, Chaam
Bekijk op google maps