Behandeling

Voor iedere jeugdige maken we een persoonlijk behandelplan. Doelen kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van omgaan met emoties, het leren van sociale vaardigheden, omgaan met regels en grenzen en psycho-educatie. Behandeling vormt een natuurlijk onderdeel van het dagelijks leven op de groep. Als het nodig is, bij bijvoorbeeld trauma, breiden we de behandeling uit met bijvoorbeeld individuele therapie. De gemiddelde behandelduur ligt op +/- 2 jaar.

Veiligheid is de basis

Jeugdigen die in behandeling komen in Eindhoven hebben vaak al het nodige achter de rug. Bij alles wat we doen, is veiligheid de basis. Met veilig bedoelen we: betrouwbaar, voorspelbaar, aanwezig, eerlijk en transparant. Als jeugdigen zich veilig en geborgen voelen, kunnen zij zich ontwikkelen.

Systeemgericht

We geloven dat de behandeling het meest effectief is wanneer we niet alleen naar de jeugdige kijken, maar ook naar zijn of haar omgeving. Daarom betrekken we de mensen die belangrijk zijn voor de jeugdige bij de behandeling. Denk aan ouders of verzorgers, broers, zussen en verdere familie en/of vrienden. We noemen dat systeemgericht werken.

Doelgroep

  • Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 8-18 jaar

  • In combinatie met complex gedrag (denk aan trauma gerelateerde problemen, hechtingsproblematiek, ADHD, autisme)

  • Het gezin is vastgelopen, eerder ingezette ondersteuning en behandeling was niet toereikend.

Stel je vraag

Informatie voor ouders en verzorgers

Download

Locatie en contact

Baarleseweg 52-01 (algemeen)
Baarleseweg 52 -01
4861RH, Chaam
Bekijk op google maps