De deeltijdbehandeling is bedoeld voor kinderen die tijdelijk (nog) niet thuis kunnen wonen of om een uithuisplaatsing te voorkomen. De deeltijdbehandeling duurt 9 tot 12 maanden. Doel is dat een kind aan het eind van de periode zo volledig mogelijk thuis kan wonen. 

Voor wie?

  • Jeugdigen die aan het einde van behandeling met verblijf zijn en de stap ‘wonen doe je thuis’ binnen deze deeltijdbehandeling kunnen maken.
  • Jeugdigen die thuis wonen en die, ter voorkoming van volledige uithuisplaatsing, deeltijdbehandeling krijgen.

De jeugdigen (6 tot 16 jaar) hebben vaak een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedrags- en/of psychiatrische problematiek en komen uit de regio Noordoost-Brabant.

Zo thuis mogelijk

De jeugdige en ouders krijgen zoveel mogelijk ondersteuning binnen de thuissituatie. De behandeling is zo licht, zo dichtbij en zo kort mogelijk. Wanneer volledig thuis wonen geen mogelijkheid meer is, kan de overgang naar pleegzorg of een gezinshuis worden ingezet.

Samen met het systeem

Systeemgerichte en oplossingsgerichte methodieken liggen aan de basis van dit concept. Er is een nauwe samenwerking tussen de jeugdige, gezin, behandeling, onderwijs en vrije tijd. Op afgesproken momenten kunnen ouders op de groep meekijken en/of oefenen met de begeleiding van hun kind. Zo kunnen we van elkaar leren en verder afstemmen. In nauw overleg met het gezin gaat de jeugdige steeds vaker en langer naar huis. 

Er is veel mogelijk

Heb je vragen over de deeltijdbehandeling in Oss? Je kunt altijd contact met ons opnemen om door te nemen wat de mogelijkheden zijn. 

Stel je vraag

Informatie voor verwijzers

Download de folder