Er is veel veranderd

Als de partner met hersenletsel terug is uit het ziekenhuis of de revalidatie, wil iedereen graag de draad weer oppakken. In veel gevallen is dit moeilijk, omdat je thuis pas echt merkt dat er veel is veranderd. Er is verdriet om wat de getroffen ouder niet meer kan. Vaak is ook het karakter anders. De partner met hersenletsel is bijvoorbeeld snel moe, kan dingen niet meer overzien, reageert geprikkeld of is snel boos.

Hoe moet het met de opvoeding?

Ook voor kinderen is het moeilijk. Zeker als ze jong zijn, begrijpen ze vaak niet waarom hun papa of mama plotseling zo anders doet. Daarnaast verandert vaak de taakverdeling in het gezin. Veel dingen die de ouder met hersenletsel eerder altijd deed, kan hij of zij niet meer. Gesprekken verlopen soms moeilijk. De dagelijkse gang van zaken, het werk, de vakantie, de contacten met vrienden en familie: alles wordt anders. En hoe moet het nu met de opvoeding van de kinderen?

Amarant is er voor het hele gezin

De behandelaar van Amarant is er voor je partner, voor jou én de andere gezinsleden. We leren jou en je naasten om te gaan met de ingrijpende veranderingen in je leven. Het is altijd maatwerk, waarbij we kijken naar de situatie, de omstandigheden en naar wat een ieder aankan. We hebben bijzondere aandacht voor verlies en verwerking.

Heb je nog vragen over onze intensieve gezinsbehandeling? Neem contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken.

Stel je vraag