Snel naar:

Voorbereiden op wat mogelijk komen gaat

In deze bijzondere tijd staat voorop dat de zorg en begeleiding aan onze cliënten zo goed mogelijk kan doorgaan en dat medewerkers hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren. We bereiden ons daarom voor op meerdere scenario’s.

Eén van de scenario’s is dat er een acuut tekort kan ontstaan aan vast personeel op de groep(en). Om die reden koppelen we nu al medewerkers aan locaties waar nog geen tekort is. Stel dat het straks wel zo is, dan is het fijn dat de extra krachten al ingewerkt zijn en weten wat ze moeten doen. Zo bereiden we ons maximaal voor.

Een ander scenario is dat we minder Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) tot onze beschikking krijgen dan wenselijk. Natuurlijk zetten we alles op alles om dit te voorkomen. Ook zijn we zuinig met de voorraad die we hebben en maken we afspraken over wie in welke situatie wat voor PBM kan gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat er in ieder geval altijd voldoende PBM beschikbaar zijn voor medewerkers die een cliënt met COVID-19 verplegen.

De juiste balans

We zoeken naar de juiste balans: we willen jullie niet onnodig ongerust maken, maar we willen ook transparant zijn en vroegtijdig inspelen op mogelijke situaties. We zeggen liever achteraf dat we te veel hebben gedaan, dan dat we moeten concluderen dat we te laat en niet voorbereid waren. De veiligheid van cliënten en van jullie staat voor ons voorop.

Centrale afspraken

Vergeet niet, we doen het samen. En bij iedere situatie hebben we aandacht voor elkaars belangen: die van de cliënt, van de medewerker, de leidinggevende en de organisatie. Daarom hebben we centrale afspraken gemaakt binnen Amarant, hoe we op dit moment met de zaken omgaan. We trekken daarin nauw op met zowel de ondernemingsraad als de (centrale) cliëntenraad. Merk je dat bestaande afspraken voor jou of voor je cliënt lastig zijn, ga dan daarover in gesprek.  Dan zoeken we samen naar een gepaste oplossing binnen de kaders.

Het is geweldig om te zien hoe iedereen op zijn of haar manier een bijdrage levert. Samen staan we sterk en door rekening te houden met elkaar komen we door deze moeilijke periode heen.

Meer informatie:

Stel je vraag